CV George Westerduin

George Westerduin is opgeleid tot docent Lichamelijke Opvoeding (Den Haag), hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en daarnaast Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Zijn poging te promoveren ruilde hij in om te ondernemen. Hij had zijn eigen juridisch adviesbureau ‘Legal Services’.
Hij is voormalig Hogeschooldocent Recht en tevens Hoofdsportleider aan respectievelijk de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit.

Zijn sociale, communicatieve, mensgerichte en enthousiaste instelling heeft hem het volgende opgebracht:

Hij is verbonden geweest aan verschillende Onderzoeksinstituten zoals aan het Instituut Management Opleiding (IMO), het IBK- Instituut voor Bedrijfskunde, het Instituut Financieel Management (IFM), Vrije Tijdsmanagement (VTM) en Instituut voor Sociale Opleidingen.

Hij gaf colleges Vermogensrecht, Sociaal Recht, verdieping Arbeidsrecht, Ontslagrecht en Sociale Zekerheid.

Verder hield hij zich bezig met projectonderwijs, Integratieprojecten (Reorganisatie, Cultuur en Arbeid, Arbeidsverhouding en Sociale Zekerheid), wierf projectopdrachten o.a. ten behoeve van de binding van zijn eigen beroepspraktijk.

Hij is deelnemer geweest aan verschillende internationale seminars, congressen en conferenties (w.o. de Ottawa Conference in Canada en New York) en heeft in het kader van het Internationale recht regelmatig het Europese hof te Straatsburg en de Europese commissie te Luxemburg bezocht.

Als voorzitter en lid nam hij zitting in verschillende commissies zoals een gemeentelijke klachtencommissie, bouwcommissie, het College van Beroep van Examens, commissie Internationalisering, commissie gedragsvormen en de medezeggenschapsraad.

Tot slot is hij oprichter en voorzitter geweest van verschillende verenigingen en is van een enkele nog erelid.

Mr George Westerduin bc is als gelovige, bewegingsdeskundige, jurist, driekwart theoloog en schrijver zeer betrokken bij het welbevinden van zijn medemens. Van zijn hand verschenen vier boeken: Kind waar ben je (2015), Weg van Ware Liefde (2017), De kerk… angst of Liefde? (2019) en Lieverd Waarom…? (2023).