De kerk … angst of Liefde?

Achter het illustere woord ‘kerk’ gaat een lange, complexe geschiedenis van hemelse vrijheid en menselijke verwarring schuil. Door dat laatste, lijkt het er nu op dat het kerkelijke christendom in een vrije val terecht is gekomen.

Dit boek is een pamflet waarin de schrijver, George Westerduin, een oproep doet aan de christelijke, kerkelijke wereld. Hij nodigt hen uit om het tanende gezag en de teloorgang van hun eigen kerken door ontkerkelijking, kerkverlatingen en kerkscheuringen een halt toe te roepen. Het is een oproep tot een inhoudelijk godsdienstige beschouwing over de huidige positie van de kerk, om tot actie te komen de publieke opinie over de kerk als instituut te beïnvloeden en deze te verbeteren.

Zijn belangrijke boodschap is, de kerken een spiegel voor te houden en hen te vragen daadwerkelijk wat te doen met de signalen die hij in dit boek beschrijft. Westerduin hoopt dat de stem van dit boek zal worden gehoord, waardoor het tot een debat zal komen en de maatschappij en de kerk elkaar beter zullen begrijpen. Hij geeft aan dat alleen wanneer de kerk een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de kerkganger en de veranderende wereld om hen heen, de kerk zal kunnen veranderen in die Gods Kerk, zoals HIJ het heeft bedoeld.

BESTEL BOEK

Klik hier om het derde boek van George Westerduin te bestellen