Synopsis boek: De kerk … angst of Liefde?

Achter het illustere woord ‘kerk’ gaat een lange, complexe geschiedenis van hemelse vrijheid en menselijke verwarring schuil. Door dat laatste, lijkt het er nu op dat het kerkelijke christendom in een vrije val terecht is gekomen.

Dit boek is een pamflet waarin de schrijver, George Westerduin, een oproep doet aan de christelijke, kerkelijke wereld. Hij nodigt hen uit om het tanende gezag en de teloorgang van hun eigen kerken door ontkerkelijking, kerkverlatingen en kerkscheuringen een halt toe te roepen. Het is een oproep tot een inhoudelijk godsdienstige beschouwing over de huidige positie van de kerk, om tot actie te komen de publieke opinie over de kerk als instituut te beïnvloeden en deze te verbeteren.

Zijn belangrijke boodschap is, de kerken een spiegel voor te houden en hen te vragen daadwerkelijk wat te doen met de signalen die hij in dit boek beschrijft. Westerduin hoopt dat de stem van dit boek zal worden gehoord, waardoor het tot een debat zal komen en de maatschappij en de kerk elkaar beter zullen begrijpen. Hij geeft aan dat alleen wanneer de kerk een positieve bijdrage levert aan het welzijn van de kerkganger en de veranderende wereld om hen heen, de kerk zal kunnen veranderen in die Gods Kerk, zoals HIJ het heeft bedoeld.

Synopsis boek: Weg van Ware Liefde

 ​Wijsheid, Kracht en Liefde zijn goddelijke eigenschappen die de mens bij zijn geboorte meekrijgt. De auteur, George Westerduin, vertaalt deze eigenschappen in IQ, EQ en SQ. Deze persoonskenmerken legt hij uit door te verwijzen naar de beroemdste uitspraak ooit door een mens gedaan: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’.

Op vernuftige wijze toont hij het verband aan tussen deze Triniteitswoorden en onze kenmerken. Tenslotte krijgt de lezer een helder antwoord op het grote vraagstuk ‘wetticisme’. En staat hij voor de keus: kies ik voor de Weg van Ware liefde of ga ik er juist van weg?

Zie verder www.kindwaarbenje.nl

Synopsis boek: Kind waar ben je

Uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2014, blijkt dat het percentage echtscheidingen in de afgelopen 10 jaar nog nooit zo groot was. Uitgezonderd de periode van de crisis, loopt bijna de helft van alle huwelijken uit op een echtscheiding waarvan in 30% van de gevallen de vader zijn kinderen niet meer ziet. Met als gevolg onherstelbare familiedrama’s en zelfmoorden. 

Dit is het verhaal van een liefhebbende vader die zijn dochter al bijna 9 jaar niet heeft gezien. Na een poging zichzelf van het leven te beroven, een zware en lijdzame weg van beproevingen en een jarenlange strijd komt hij tot een verbazingwekkend inzicht wat het antwoord is op dit ondraaglijk verlies in zijn bestaan. 

Met een flashback komt de vader tot ontdekking wat de ‘rode draad’ in zijn leven hierin was. Hij doorziet waarom zijn leven zo heeft moeten lopen zoals het is gegaan. En met zijn verhaal begrijpt hij ook de parallelle boodschap van God. Het antwoord dat hij van deze Vader krijgt, geeft hem de wijsheid, liefde en kracht die hij nodig heeft om met het verlies van zijn kind om te gaan. Deze boodschap van ´Rechtvaardigheid´ wil hij delen met anderen, waaronder alle vaders en moeders die hun kinderen niet meer mogen zien.

Zie verder www.kindwaarbenje.nl